انجــام آزمـایـشــات عمـومـی ،تخــصصــی و فـوق تخــصصی

portfolio image

طرف قرارداد با تمامی سـازمـانهـای بیمـــه گــر

  • پذیرش و جوابـدهـــی " آنـــلاین مراجــعین "