بخــش آنالیز ادرار و اسپرموگرام

بخش های آزمایشگاه

 بخــش آنالیز ادرار و اسپرموگرام

معرفی پرسنل بخش :

  

مشخصات
نام آقای
تماس @

اسپرموگرام

از جمله آزمایش‌هایی بخش تجزیه ادرار آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش، آزمایش Semen Analyses می‌باشد که هم به صورت دستی (Manual) و هم با استفاده ازسیستم نرم افزاری CASA طبق استاندارد‌های WHO انجام می‌شود.

آزمایش مربوط به آنالیز اسپرم همه روزه در آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش پذیرش می‌شود. اما مراجعین جهت نمونه دهی باید از ساعت 8 صبح الی 13 بعد از ظهر در آزمایشگاه حضور داشته باشند. قبل از نمونه‌دهی و هنگام پذیرش شرایط انجام این آزمایش توسط کارشناس مسئول این بخش برای مراجعین توضیح داده خواهد شد. علت تعیین ساعت ویژه انجام آزمایش Semen توسط پرسنل مسئول این آزمایش از این جهت می‌باشد که خطاهای دخیل در نتایج این آزمایش به حداقل رسانده شود و هر نمونه بلافاصله پس از دریافت از مراجعین با شرایط استاندارد و مطلوبی بررسی گردد.

آنالیز ادرار

در بخش تجزیه ادرار آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش تمام پارامترهای بیوشیمیایی از جمله: قند، پروتئین، بیلی روبین، اوروبیلینوژن و … مورد تجزیه قرار می‌گیرند. به علاوه در این بخش می‌توان ادرار را از نظر برخی موارد که به صورت معمول در ادرار وجود ندارند و در اثر برخی از بیماری ها سیتماتیک و نقص های ایمنی مادرزادی  در ادرار دیده می شوند نیز مورد آزمایش قرار می‌گیرند.

کنترل کیفی داخلی و خارجی در مورد تمام پارامترها و عناصری که در بخش تجزیه ادرار مورد تجزیه قرار می‌گیرد انجام می‌شود و کنترل کیفی به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه انجام می‌شود. دیگر ویژگی این بخش از آزمایشگاه به کار‌گیری پرسنل کار آزموده و با تجربه است. همچنین این بخش از آزمایشگاه گزارش المنت‌های میکروسکوپی ادرار ارائه می‌دهد و در صورت وجود عناصر غیر طبیعی سلولی در رسوب ادرار بیماران، بررسی از نظر سیتولوژی ادرار به پزشکان معالج توصیه می گردد.

 

 

 

 

آزمايش كامل ادرار علاوه بر اينكه بهترين آناليز جهت بررسي سيستم كليه و مجاري ادرار مي باشد ، در اکثر موارد نمودي كلي از متابوليسم بدن را نیز فراهم مي کند.

 

از آنجایی كه عدم رعایت استانداردها در انجام آزمايش کامل ادرار، مي تواند منجر به تشخيص اشتباه يك بيماري يا سندروم گردد، آزمایشگاه تشخيص طبي و تخصصي پيوند به منظور افزایش دقت ، سرعت و صحت هرچه بیشتر نتایج، اقدام به نصب و راه اندازی دستگاه تمام اتوماتیک آنالیز ادرار به روش ماکروسکوپی و میکروسکوپی نموده است .

با توجه به عدم پايداري نمونه ادرار، امكان بررسي مجدد عناصر در روش دستی وجود ندارد اما این دستگاه از طریق مستند کردن تصاویر با استفاده از تكنولوژي پردازش تصوير (image processing ) این محدودیت را برطرف کرده است.

مكانيزم دستگاه تمام اتوماتیک UriSed 3 & LabUMat به اين گونه است که نمونه ادرار توسط ميكروسانتريفيوژ دستگاه، سانتريفيوژ شده و در يك كووت مخصوص توسط دو سيستم ميكروسكوپ زمينه روشن و فاز كنتراست با ارائه سه مدل تصوير معمولي ، فازكنتراست و تركيبي از هر دو تكنولوژي در مدت زمان كمتر از يك دقيقه كليه عناصر ادرار را  با قدرت نفکیک بسیار ، مورد بررسي و آناليز قرار مى دهد .

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش جز معدود آزمایشگاه های خصوصی است که با استفاده از دستگاه تمام اتوماتيك آناليز ادرار در کنار نیروهای با تجربه و متخصص ضمن حذف پروسه هاي متاثر از مهارت اپراتور ، موجب افزايش دقت ، سرعت و همچنين يكسان سازي نحوه ارائه نتايج ، با یک الگوی مشخص می شود

.